Politika privatnosti

slika header stripe | Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Elite Dent (u daljnjem tekstu: Elite Dent); u svojoj poslovnoj jedinici u Jovana Dučića 74c, Banja Luka 78000 kao voditelj obrade vaših ličnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu www.elite-dent.com i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade ličnih podataka u pružanju svojih usluga. Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.Kako prikupljamo lične podatke


Elite Dent prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice Elite Dent kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • ako izravno kod nas kupite uslugu
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja.


Kako se vaši podaci mogu koristiti


Korištenje ličnih podataka u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu ličnih podataka.


Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Elite Dent koristi za promovisanje i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Elite Dent da obrađuje podatke u navedenu svrhu. Elite Dent će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, garancijama, kao i informacije o istoriji vas, kao pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju garancije ili tehničke podrške za izvršene usluge.


Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama pod slovom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili prijevoz.


Elite Dent se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših ličnih podataka kako bi Vas informisali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupovinu, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu saglasnost.


Saglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.


Elite Dent podliježe zakonima Bosne i Hercegovine, kao i nadnacionalnim propisima, i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.


Pružanje ličnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.Kako čuvamo sigurnost vaših podataka


Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.


Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen lični pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Elite Dent poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Lične podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.


Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.elite-dent.com, dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu snimke nalaza i slično. Svrhe koje Elite Dent može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.


Obvezujemo se čuvati privatnost vaših ličnih podataka te s istima postupati u skladu s opštim uredbama o zaštiti podataka i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene lične podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.


Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenoj privoli.


Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Elite Dent i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših ličnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.


Elite Dent informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.


Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti ličnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu ličnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati tačnost ličnih podataka; osigurati obradu ličnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.


Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka: [email protected] ili broj telefona: +387 51 301 660.


Elite Dent može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Elite Dent:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja ličnih podataka;
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled ličnih podataka sadržanih u sistemu pohrane ličnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedi lične podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni lični podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje lične podatke sistem pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom ličnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Elite Dent traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Elite Dent čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u BiH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.


Lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pošaljite poruku.