Uslovi poslovanja

header strip - Stomatoloska ordinacija Elite Dent

Opšte odredbe


Informacije o ustanoviUstanova Stomatološka ordinacija Elite Dent (u daljnjem tekstu: Elite Dent) putem svoje internet stranice na domeni www.elite-dent.com pruža uslugu ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronski pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskim putem, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice.
Ovim Opštim pravilima uređuju se uslovi i pravila za korištenje navedene internet stranice od strane Korisnika. Opšti uslovi poslovanja objavljeni su na srpskom jeziku.

 

U smislu ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik usluge je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internet stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

 

Korištenjem internet stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Opštim pravilima i uslovima korištenja internet stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

 

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje su nužne prilikom korištenja internet stranice.

 

Elite Dent se obavezuje štititi lične podatke svih Korisnika internet stranice, na način kako je opisano Izjavom o povjerljivosti ličnih podataka, koju možete pročitati na slijedećem linku.

 

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internet stranice, Elite Dent zadržava pravo da onemogući internet stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje Elite Dent nije odgovorna. Korisnik je suglasan da korištenje internet stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

 

Elite Dent zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uslove kupovine te uslove korištenja internet stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

 

Elite Dent zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja.

 

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internet stranici prihvata trenutno važeća Opšta pravila i uslove korištenja internet stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

 

Internet stranica je isključivo vlasništvo firme Elite Dent te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a posebno koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

 

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet Elite Dent, kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo iste firme te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja Elite Dent. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalnopravnoj odgovornosti. Elite Dent zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja.

 

Elite Dent je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internet stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlaštena raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički nalog, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

 

Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internet stranice isključivo u svrhu svoje vlastite uporabe.

 

Komunikacija između Korisnika i Elite Dent odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača, Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka i sl.

 

Internet stranica www.elite-dent.com može sadržiti poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih osoba. Elite Dent ne upravlja sadržajem i podacima tih stranica, ne daje posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne jamči za istinitost niti odgovara za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internet stranica trećih osoba, Korisniku se preporučuje da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opšte uslove poslovanja i vodiče za upotrebu određene internet stranice koju koristi. Takođe se Korisniku preporučuje, neovisno o korištenju ove internet stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internet stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici www.elite-dent.com (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila) te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

 

Svaka izmjena koja se odnosi na zaštitu i povjerljivost podataka bit će objavljena na ovoj internet stranici, a ovisno o mogućnosti, odnosno prikladnosti, obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena Korisniku putem e-maila. Korisnicima se preporučuje da redovno provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uslova zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.2. Telekomunikacija


Elite Dent može omogućiti korisniku komunikaciju putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o djelatnosti i uslugama koje pruža Elite Dent, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama te kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Elite Dent neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopštavati informacije koji po zakonu predstavljaju liječničku i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sisteme Elite Dent ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uslova, Elite Dent je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijonu vezu s njime.

Korisnik je upoznat s time i pristaje na to da Elite Dent razmijenjene poruke, videomaterijale, audiomaterijale i druge materijale može snimiti, pohraniti i upotrebljavati u svrhu upravljanja kvalitetom usluga, rješavanja korisnikovih prigovora te rješavanja eventualnih sporova između Elite Dent i korisnika.

Poruke koje Elite Dent razmijeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Elite Dent.3. Primjena prava


Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uslovima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, skladno relevantnim propisima važećim na području BiH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Banja Luci.4. Politika kolačIća


Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. marta 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pretraživaču pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, pretraživać na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš lični identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računaru ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pretraživaču. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internet stranice.Šta su kolačići?


Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računara ili mobilnog telefona (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web pretraživač zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računara šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web pretraživača. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke.  Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računara kada zatvorite web pretraživač. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u korpi za kupovinu)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računaru i nakon zatvaranja web pretraživača. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računaru tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta. Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke istorije pregledanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.5. Završne odredbe


Za slučaj da se pojedini dio ovih Opštih pravila i uslova korištenja internet stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uslova, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Opštim pravilima i uslovima korištenja internet stranice, Elite Dent upućuje Korisnike svoje stranice, na kontakt putem e-maila: [email protected].

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam pošaljite poruku.